Kuidas SOKET mu elu lihtsustab?
Avaldatud 04.10.2020, soket.ee

SOKETi filosoofiaks on luua keskkond, mis võimaldab omandada uusi ja hinnata olemasolevaid teadmisi, vähendades seejuures õpiärevust ja sellega kaasnevat stressi. Artiklitesarjas "Kuidas SOKET mu elu lihtsustab?" kirjeldame eluliste näideta varal, kuidas teised SOKETiga oma elu lihtsamaks on muutnud.

Iga-aastane küberturvalisuse kuu

Igal aastal toimub oktoobris Euroopa Küberturvalisuse kuu, mille käigus tutvustatakse Euroopa kodanikele küberturva-lisusega kaasnevaid ohte ja tõstetakse teadlikkust nn küberhügieeni osas. Paljud ettevõtted kasutavad seda muuhulgas ka oma majas töötajate küberturbe teadlikkuse tõstmiseks ja info levitamiseks.

Sel aastal otsustasime töötajate küberturbealast teadlikkust hinnata ja tõsta SOKET-i abil. Kasutasime SOKET-is olemas olevaid küberturbe baasküsimusi ja kohandasime need oma ettevõtte küberturbepoliitikale vastavaks. Samuti lisasime igale vastusevariandile sobivaima tagasiside, mis kõnetas meie töötajaid ning aitas neil vale vastuse korral paremini oma eksimusest aru saada.

Kuna kõik töötajad ei puutu igapäevaselt küberturbe teemadega kokku, oleks kõigi 22 küsimusele vastamiseks kulunud neil liiga kaua aega. Varasem kogemus näitab, et töötajad pigem jätavad sellised küsimused täitmata või vastavad neile lohakalt ning tagasisidele ei keskendu lõpuks enam keegi. Sellised testid tekitasid niigi turbekaugetele töötajatele vastumeelsust küberturbe osas juurde.

Seadistasime SOKET-i selliselt, et iga töötaja sai vastata ainult tööpäevadel ning kuni kolm küsimust päevas. Väga palju kiideti seda, et vastamiseks ei pea järjekordset kasutajatunnust sisestama, mis tegi vastamise e-kirjas oleva lingi abil väga mugavaks. Tagasisidest saime teada, et töötajatele väga sobis küsimusele järgnenud selgitav tekst, mis aitas teadmistel kinnistuda või oma eksimusest väga hästi aru saada.

Teadmiste hindamine võimaldas valesti vastatud küsimustele mõne aja möödudes uuesti vastata. Kokkuvõtteid tehes nägime, et tagasisidest oli olnud abi ning lõpuks vastasid kõik töötajad kõikidele küsimustele korrektselt. Seega omandati teadmiste hindamise käigus uusi teadmisi, mida neil enne hindamist veel ei olnud!

Kirjeldatud ettevõttes töötab üle 1200 inimese, küberturbe teadmiste hindamisest võttis osa ligi 800 töötajat. Osalusaktiivsus oli üle 80%, mis on elektrooniliste teadmiste hindamiste puhul väga hea tulemus!

Kas tekkis huvi?

Teisi põnevaid kasutuslugusid leiad artiklitesarjast "Kuidas SOKET mu elu lihtsustab?". Kui Sul on huvi SOKET-it oma ettevõttes proovida, siis võta ühendust aadressil soket@soket.ee ja räägime sellest lähemalt!